KnutsgårdenBrf. Knutsgården ritat 1959 av arkitektkontoret Backström och Reinius är ett av Lunds bästa exempel på efterkrigsmodernism. Detaljer och materialval håller hög kvalité, något som snabbt gick förlorat i de kommande miljonprograms-åren. Föreningen står nu inför ett stambyte och uppgradering av byggnadens våtutrymme till dagens standard och krav. BAARK har varit arkitekter i projekteringen och tagit fram ett urval av planlösningar, ytskikt och inredningar som ligger till grund för varje enskild bostadsrättsinnehavares val. Vi har även utfört en areaberäkning av fastighetens ytor.