Värtagasverket, StockholmVi har tillsammans med Nyréns Arkitektkontor fått i uppdrag av föreningen Gasverket att vidareutveckla idén om ett internationellt scenkonstkluster i gasverksorådet i Hjorthagen. Idén bygger på de tankar som Mattias Andréasson och Urban Nilsson (antikvarie vid Nyréns Arkitektkontor) presenterade, vid Restaureringskonst KKH 2006, om att ombilda gasverket till ett Musikverk (se tidigare inlägg Musikverket). Föreningen Gasverket har som mål att etablera en flexibel scen med ett publikt fokus samt ett scenkonstkluster med internationell ambition. Under hösten 2009 och våren 2010 förs samtal med såväl ledande institutioner som kompanier och andra tänkbara partners som vill delta i att utveckla en samarbetsplattform för scenkonst i Gasverksområdet. Några av dessa samtalspartners är bland andra Kungliga Operan, Dramaten och Dansens Hus. Initiativtagare till bildandet av föreningen är Patrik Liljegren, Joseph Jospehsson och Peder Bjurman.