Sinarp

Ombyggnad av befintliga ekonomibyggnader till gårdsslakteri, butik och restaurang. Bjäre Rödkulla driver en lokal och hållbar produktion av ett förstaklassigt nötkött från Sinarpsdalens vackra slutningar.

Vi har flyttat!Vi har flyttat till en större lokal på Winstrupsgatan 1 i Lund. Lokalen är nyligen renoverad och vi håller på att bygga vår kontorsinredning vilket kan göra att de första veckorna i februari kommer vara lite stökiga.

Som tidigare i Malmö så delar vi lokal med Arkitekt Johan Sundberg. Men vi har även en ny inneboende, Patrik Bengtsson, som är inredningsarkitekt och möbelsnickare. Kom gärna på besök!

Residenset i KristianstadPå residenset i Kristianstad är fasadernas putsutsmyckning ursprungligen målad med linoljefärg men i modern tid har de fått tätare färgskikt av alkyd och latex. Detta gör nu att putsen vittrar och faller ner. Genom JOS blästring med koksgranulat har vi lyckats avlägsna vart färgskikt för sig utan att skada underliggande puts. På vissa ställen finns det upp till åtta lager med färg och dessa måste nu avlägsnas varefter vittrad puts lagas i. Ny ytbehandling görs lika den ursprungliga genom mätning av putsen i rå linolja och därefter strykning med linoljefärg. Bilden är tagen vid takfrisen, notera att varje tand i frisen innehåller en tegelsten!

Kontoret växer!Från oktober 2011 har kontoret utökats med en ny arkitekt, Marcus Andäng. Marcus har en lång erfarenhet av restaurering och är även certifierad kontrollansvarig enligt PBL, behörighet K.

Porttornet, Hovdala slottPorttornets tak av asbestcementplattor var i dåligt skick, och en byggnadsantikvarisk förundersökning genomfördes för att ta reda på vilken typ av taktäckning det skulle kunna ersättas med. Undersökningen visade att porttornet under 200-­300 år hade varit täckt med stavspån av ek. Tydliga spår visade också att spåntaket hade varit rödtjärat. Det befintliga taket av asbestcementplattor ansågs inte värt att bevara. Genom att återställa spåntaket på porttornet kan ytterligare en del i Hovdala slotts historia exponeras.

Herrehuset


BAARK har deltagit i parallelluppdrag för Kulturen i Lund. Uppdraget var att renovera Herrehuset till dagens krav på brandsäkerhet och tillgänglighetsanpassning. Herrehuset inrymmer idag utställningar med silversmide och porslin på 4 våningsplan från källare till vindsvåning. Alla våningsplan skall bli tillgängliga oavsett eventuellt funktionshinder.

Musikhögskolan i MalmöOmbyggnad av bibliotek till konsertsal. I den befintliga lokalen har det byggts ett akustiskt separerat inre skal som är avstämt för att passa framförande av akustisk musik. Rummet domineras av en målning av Bruno Liljefors föreställande gäss som lyfter vid Ribbans kallbadhus i Malmö. Konsertlokalen är invigd och används nu flitigt i den dagliga undervisningen samt till mindre konserter.

Thomanderska studenthemmetStatens fastighetsverk som förvaltar Thomanderska studenthemmet har under en längre period gjort en omfattande upprustning av lokalerna och kvar är nu hemmets kök som är hårt slitet. Köket fungerar till vardags som ett vanligt kök för de 12 inneboende studenterna men skall snabbt kunna ställas om till ett tillagningskök för upp till 150 sittande gäster. Detta ställer stora krav på funktionalitet samtidigt som det inte får kännas som ett restaurangkök. Köket anpassas efter husets karaktär och material väljs så att de skall kunna åldras med huset.
Beräknas klart under vintern 2011.

Villa i Torna HällestadTillbyggnad till ett enfamiljshus i Torna Hällestad. Under fasadtegelskalet från sent 80-tal finns det ursprungliga 50-tals huset väl gömt. Ombyggnaden från 80-talet är konstruktivt och materialmässigt förhållandevis väl utfört så det var inte aktuellt att riva fasaden för att återställa 50-tals huset. Dessutom var huset nyligen ombyggt invändigt efter familjens önskemål. Det befintliga huset håller en liten skala med små fönster och låg takhöjd vilket ger en ganska "tryckt" känsla inomhus. Familjens önskemål vara att få ett nytt vardagsrum med rymd och ljus som skall kunna fungera både till fest och vardags. Rummet skall även kunna användas som musikrum och ge plats för en flygel. Ett starkt önskemål var även att tillbyggnaden skulle skapa ett mer intimt gårdsrum på den förhållandevis stora tomten. Vår utmaning var att rita en tillbyggnad som utvändigt förhåller sig till det befintliga husets skala samtidigt som det invändigt ger ett rum med rymd och en tydlig kontakt med trädgården. Genom att utnyttja höjdskillnader och låta huset gräva sig in i backen så håller vi nere skalan samtidigt som vi skapar ett tydligt gårdsrum. Sydväst arkitektur och landskap har anlitats för trädgårdsplaneringen och tillbyggnaden beräknas stå klar våren 2011.

Internationell Scen i GasverketVidareutveckling av tankarna kring den framtida användningen av Värtagasverket i Stockholm. På uppdrag av föreningen Internationell Scen i Gasverket tog vi tillsammans med Nyréns arkitektkontor fram ett material som presenterades på ett pressmöte i Stockholms stadshus, 6 maj 2010.

Residenset i MalmöMattias Andréasson har tilldelats uppdraget som husarkitekt för Residenset i Malmö.

Residenset ligger vid Stortorget intill rådhuset och i närheten av St Petri kyrka. På denna plats har svenska statens ämbetsmän huserat sedan Skåne blev svenskt 1658. I dag förvaltas Residenset av Statens fastighetsverk och inrymmer representationslokaler för länsstyrelsen, landshövdingens privatbostad samt en övernattningsbostad för kungafamiljen. Huvudbyggnaden mot Stortorget består i grunden av två byggnader uppförda av borgare under 1500-talet. Efter svenska statens övertagande sammanbyggdes dessa 1730 till en residensbyggnad som senare fick sina flygelbyggnader. Dagens renässansinspirerade fasad mot Stortorget är ett verk av arkitekten F W Scholander vars ritningar låg till grund för en större ombyggnad 1851. Residenset är sedan 1935 klassat som ett statligt byggnadsminne (SBM).

Hovdala slottLars Blasberg har tilldelats uppdraget som slottsarkitekt för Hovdala slott!

Hovdala slott är ett nationellt kulturarv vackert beläget mitt i Hovdala naturområde vid Finjasjön söder om Hässleholm. Slottet förvaltas av Statens Fastighetsverk och för verksamheten vid anläggningen ansvarar Hässleholms kommun. Slottsarkitekten ingår i en konsultgrupp som i vårt fall består av noga valda personer från Tyréns, Nyréns Arkitektkontor, VVS-gruppen i Lund och ELinvent i Malmö. Vi uppmanar alla att upptäcka denna skånska pärla med en rik och spännande historia. Här finns även möjlighet till upplevelser i form av utställningar, konserter, berättaraftnar mm. Slottet omges av en vacker trädgård och park med ett orangeri som används för utställningar. Se Hässleholms kommuns hemsida för öppettider och här kan ni även hitta restaurangen och slottscaféts öppettider.

Värtagasverket, StockholmVi har tillsammans med Nyréns Arkitektkontor fått i uppdrag av föreningen Gasverket att vidareutveckla idén om ett internationellt scenkonstkluster i gasverksorådet i Hjorthagen. Idén bygger på de tankar som Mattias Andréasson och Urban Nilsson (antikvarie vid Nyréns Arkitektkontor) presenterade, vid Restaureringskonst KKH 2006, om att ombilda gasverket till ett Musikverk (se tidigare inlägg Musikverket). Föreningen Gasverket har som mål att etablera en flexibel scen med ett publikt fokus samt ett scenkonstkluster med internationell ambition. Under hösten 2009 och våren 2010 förs samtal med såväl ledande institutioner som kompanier och andra tänkbara partners som vill delta i att utveckla en samarbetsplattform för scenkonst i Gasverksområdet. Några av dessa samtalspartners är bland andra Kungliga Operan, Dramaten och Dansens Hus. Initiativtagare till bildandet av föreningen är Patrik Liljegren, Joseph Jospehsson och Peder Bjurman.

KnutsgårdenBrf. Knutsgården ritat 1959 av arkitektkontoret Backström och Reinius är ett av Lunds bästa exempel på efterkrigsmodernism. Detaljer och materialval håller hög kvalité, något som snabbt gick förlorat i de kommande miljonprograms-åren. Föreningen står nu inför ett stambyte och uppgradering av byggnadens våtutrymme till dagens standard och krav. BAARK har varit arkitekter i projekteringen och tagit fram ett urval av planlösningar, ytskikt och inredningar som ligger till grund för varje enskild bostadsrättsinnehavares val. Vi har även utfört en areaberäkning av fastighetens ytor.

Södra OlstorpBoningshuset är uppfört 1875 men gården Södra Olstorp anlades redan under storskiftet och lydde under Svaneholms slott. Husets murar är av natursten som invändigt är beklädda med putsat lertegel. Vindsvåningen bär spår av spannmålslagring och takstolen är välbevarad med intakta spännbockar över husets större salar. Huset utsattes för en större ombyggnad på 50-60 talet och fick då bla. nya fönster på bottenvåningen och invändigt kläddes samtliga väggar med träfiberskivor. Nuvarande ägarna återställer husets karaktär samtidigt som det fungerar som en bostad för en modern barnfamilj. Då det ej fanns något ritningsmaterial för byggnaden så genomförde vi en uppmätning av huset och tog fram ett ritningsmaterial som underlag för fortsatt projektering. Vårt uppdrag var att visa på hur man kan inreda husets vindsvåning och koppla den till bottenvåningen. Beställaren ville även ha ett förslag på takkupor och takfönster som möjliggör en användning av vindsvåningen utan att husets karaktär förvanskas.

Rydebäck gårdUtveckling av restaurang och hotellverksamhet i en av de gamla tegellängorna på Rydebäck gård. Den ursprungliga takstolen återställs i samband med inredning av vinden. Stallens valvslagna tegeltak ger en sakral känsla till en ny samlingssal på bottenplan. I största möjliga mån vill ägaren återställa längans ursprungliga material och konstruktion samtidigt som en ny verksamhet flyttar in.

Villa i BjärredUppmätning samt ombyggnadsförslag för trävilla i Bjärred. Huset återställs i viss mån och tidigare tillbyggnad anpassas och minskas i storlek. Invändigt återgår planlösningen till en för huset mer tidstypisk layout.

Villa i JönköpingTillbyggnad i form av ett modernt orangeri. Huvudsaklig användning är för stora middagar och fester men det finns även en drivbänk för att kunna odla lite mer exotiska växter. En lätt glaskonstruktion vilar mot en tegelmur längs tillbyggnadens norrsida. Under dagen så ackumulerar tegelväggen solvärme för att långsamt avge den under natten. Längs väggen finns en invändig sittbänk och även plats för en kamin för lite extra värme under vintersäsongen.

Villa i HöllvikenHuset är ett samarbete med Arkitekt Johan Sundberg.

Beställaren är en entreprenör som önskar sig ett stort och praktiskt familjehus i modern murad stil. Tomten ligger i hjärtat av Höllviken med en vacker utsikt mot ett strövområde.
Den större delen av husets funktioner är samlade i en 1,5-planslänga som ligger vinkelrätt mot gatan. En generös garage och fritidsdel skapar ett inre gårdsrum som bara separeras från gatan med en smal förbindelsegång.
Inne i huset ligger vardagsrum, kök och uteplats tätt intill varandra. På sommaren kan de inre rummen växa ut och bilda en varm och skyddad boendemiljö utan trösklar och barriärer.
Vi har använt oss av Virtual Building Explorer och beställaren har själv från sin egen dator kunnat navigera i modellen och ge värdefull feedback på våra lösningar.

Badhus ÄngelholmAllmän tävling om ett nytt badhus i Ängelholm. Motto: BAS
Förslaget är ett samarbete med Arkitekt Johan Sundberg.

Villa i MalmöOm och tillbyggnad av villa i Malmö. Den befintliga huvudbyggnaden återställs och förlängs medan ett lägre modernt tillägg tillfogas i vinkel.

HollandStudieresa oktober 2008, med arkitektstudenterna i Ateljé Y, Arkitektskolan LTH Lund.

TjäröRestaurering och ombyggnad av fd. STFs turiststation på Tjärö, Blekinge.
I samband med ägarbyte av anläggningen har vi för den nya ägaren tagit fram ett underlag som kommer att ligga till grund för fortsatt projektering. Målet är en allmän standardhöjning av den befintliga anläggningen samtidigt som de kulturhistoriska värdena förtydligas. Viss nybyggnation kommer att ske i form av kompletterande byggnader och tillbyggnader samt en ny gästhamn.

Magnus Ladulås plats, Jönköping


Markmonter för exponering av fornlämningar under nytt torg, Magnus Ladulås plats, Jönköping. Uppdraget består av placering, formgivning, konstruktion samt kostnadsberäkning av en glasmonter i mark som exponera lämningar av en grundmur från Jönköpings slott. Projektet har genomförts i samråd med antikvarier vid Jönköpings läns museum. Landskapsarkitekter var Sydväst arkitektur och landskap.

MusikverketIdén om ett musikverk bygger på att olika musikinstitutioner inryms i gamla Värtagasverket, kanske kompletterat med en musikscen med internationell räckvidd vid Lidingöbrons fäste. Idén växte fram ur att olika musik- och kulturinstitutioner har fört fram tankar om nya verksamhetsformer och därmed förknippade lokalbehov. Idén Musikverk presenterades av Mattias Andréasson och Urban Nilsson (byggnadsantikvarie vid Nyréns Arkitektkontor) i januari 2006 som en skissuppgift inom Kungliga konsthögskolans utbildning i Restaureringskonst. Under våren 2006 följde en debatt i dagspressen dels kring stadsplaneringen av Norra Djurgårdsstaden, Värtahamnen och Frihamnen, dels kring planerade kulturbyggnader i Stockholm. Om en kreativ verksamhet med hög status inryms i gasverket, menar vi, att det bidrar till att långsiktigt säkra kulturmiljöns fortbestånd. Musikverksidén presenterades våren 2008 för de ledande musik- och kulturinstitutionerna i Stockholm vid ett seminarium i kulturhuset.

Träprojektet 2008Assisterande lärare i Träprojektet, Ateljé Y, Arkitektskolan LTH Lund. Modell av Susanna Nalepa.

ProjekteringDetaljprojektering för Arkitekt Johan Sundberg. Se gärna hans villor på www.johansundberg.com

Procordia Food AB


Ombyggnad av befintliga provkök vid Procordia Foods anläggning i Eslöv (FELIX). Befintligt kök var föråldrat och uppfyllde inte kraven på en inspirerande miljö. Ett nytt köksförslag togs fram som lockar till spontan matlagning, individuellt eller i grupper. Intilligande avsmakningsrum och matsal kopplades tydligare till köket och fick ny ändamålsriktig inredning samt bättre möjligheter till möte/konferens.

Centrumskolan, FredriksdalCentrumskolan Fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg.
Förslag rörande upprustning samt omdisponering av toaletter.

Amiralitetsplatsen, KarlskronaAllmän tävling angående Amiralitetsplatsen i Karlskrona. Samarbete med Sydväst arkitektur och landskap.