Södra OlstorpBoningshuset är uppfört 1875 men gården Södra Olstorp anlades redan under storskiftet och lydde under Svaneholms slott. Husets murar är av natursten som invändigt är beklädda med putsat lertegel. Vindsvåningen bär spår av spannmålslagring och takstolen är välbevarad med intakta spännbockar över husets större salar. Huset utsattes för en större ombyggnad på 50-60 talet och fick då bla. nya fönster på bottenvåningen och invändigt kläddes samtliga väggar med träfiberskivor. Nuvarande ägarna återställer husets karaktär samtidigt som det fungerar som en bostad för en modern barnfamilj. Då det ej fanns något ritningsmaterial för byggnaden så genomförde vi en uppmätning av huset och tog fram ett ritningsmaterial som underlag för fortsatt projektering. Vårt uppdrag var att visa på hur man kan inreda husets vindsvåning och koppla den till bottenvåningen. Beställaren ville även ha ett förslag på takkupor och takfönster som möjliggör en användning av vindsvåningen utan att husets karaktär förvanskas.