Magnus Ladulås plats, Jönköping


Markmonter för exponering av fornlämningar under nytt torg, Magnus Ladulås plats, Jönköping. Uppdraget består av placering, formgivning, konstruktion samt kostnadsberäkning av en glasmonter i mark som exponera lämningar av en grundmur från Jönköpings slott. Projektet har genomförts i samråd med antikvarier vid Jönköpings läns museum. Landskapsarkitekter var Sydväst arkitektur och landskap.