MusikverketIdén om ett musikverk bygger på att olika musikinstitutioner inryms i gamla Värtagasverket, kanske kompletterat med en musikscen med internationell räckvidd vid Lidingöbrons fäste. Idén växte fram ur att olika musik- och kulturinstitutioner har fört fram tankar om nya verksamhetsformer och därmed förknippade lokalbehov. Idén Musikverk presenterades av Mattias Andréasson och Urban Nilsson (byggnadsantikvarie vid Nyréns Arkitektkontor) i januari 2006 som en skissuppgift inom Kungliga konsthögskolans utbildning i Restaureringskonst. Under våren 2006 följde en debatt i dagspressen dels kring stadsplaneringen av Norra Djurgårdsstaden, Värtahamnen och Frihamnen, dels kring planerade kulturbyggnader i Stockholm. Om en kreativ verksamhet med hög status inryms i gasverket, menar vi, att det bidrar till att långsiktigt säkra kulturmiljöns fortbestånd. Musikverksidén presenterades våren 2008 för de ledande musik- och kulturinstitutionerna i Stockholm vid ett seminarium i kulturhuset.