Träprojektet 2008



Assisterande lärare i Träprojektet, Ateljé Y, Arkitektskolan LTH Lund. Modell av Susanna Nalepa.