Residenset i MalmöMattias Andréasson har tilldelats uppdraget som husarkitekt för Residenset i Malmö.

Residenset ligger vid Stortorget intill rådhuset och i närheten av St Petri kyrka. På denna plats har svenska statens ämbetsmän huserat sedan Skåne blev svenskt 1658. I dag förvaltas Residenset av Statens fastighetsverk och inrymmer representationslokaler för länsstyrelsen, landshövdingens privatbostad samt en övernattningsbostad för kungafamiljen. Huvudbyggnaden mot Stortorget består i grunden av två byggnader uppförda av borgare under 1500-talet. Efter svenska statens övertagande sammanbyggdes dessa 1730 till en residensbyggnad som senare fick sina flygelbyggnader. Dagens renässansinspirerade fasad mot Stortorget är ett verk av arkitekten F W Scholander vars ritningar låg till grund för en större ombyggnad 1851. Residenset är sedan 1935 klassat som ett statligt byggnadsminne (SBM).