Internationell Scen i GasverketVidareutveckling av tankarna kring den framtida användningen av Värtagasverket i Stockholm. På uppdrag av föreningen Internationell Scen i Gasverket tog vi tillsammans med Nyréns arkitektkontor fram ett material som presenterades på ett pressmöte i Stockholms stadshus, 6 maj 2010.