Centrumskolan, FredriksdalCentrumskolan Fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg.
Förslag rörande upprustning samt omdisponering av toaletter.