Procordia Food AB


Ombyggnad av befintliga provkök vid Procordia Foods anläggning i Eslöv (FELIX). Befintligt kök var föråldrat och uppfyllde inte kraven på en inspirerande miljö. Ett nytt köksförslag togs fram som lockar till spontan matlagning, individuellt eller i grupper. Intilligande avsmakningsrum och matsal kopplades tydligare till köket och fick ny ändamålsriktig inredning samt bättre möjligheter till möte/konferens.