Residenset i KristianstadPå residenset i Kristianstad är fasadernas putsutsmyckning ursprungligen målad med linoljefärg men i modern tid har de fått tätare färgskikt av alkyd och latex. Detta gör nu att putsen vittrar och faller ner. Genom JOS blästring med koksgranulat har vi lyckats avlägsna vart färgskikt för sig utan att skada underliggande puts. På vissa ställen finns det upp till åtta lager med färg och dessa måste nu avlägsnas varefter vittrad puts lagas i. Ny ytbehandling görs lika den ursprungliga genom mätning av putsen i rå linolja och därefter strykning med linoljefärg. Bilden är tagen vid takfrisen, notera att varje tand i frisen innehåller en tegelsten!