Porttornet, Hovdala slottPorttornets tak av asbestcementplattor var i dåligt skick, och en byggnadsantikvarisk förundersökning genomfördes för att ta reda på vilken typ av taktäckning det skulle kunna ersättas med. Undersökningen visade att porttornet under 200-­300 år hade varit täckt med stavspån av ek. Tydliga spår visade också att spåntaket hade varit rödtjärat. Det befintliga taket av asbestcementplattor ansågs inte värt att bevara. Genom att återställa spåntaket på porttornet kan ytterligare en del i Hovdala slotts historia exponeras.