Thomanderska studenthemmetStatens fastighetsverk som förvaltar Thomanderska studenthemmet har under en längre period gjort en omfattande upprustning av lokalerna och kvar är nu hemmets kök som är hårt slitet. Köket fungerar till vardags som ett vanligt kök för de 12 inneboende studenterna men skall snabbt kunna ställas om till ett tillagningskök för upp till 150 sittande gäster. Detta ställer stora krav på funktionalitet samtidigt som det inte får kännas som ett restaurangkök. Köket anpassas efter husets karaktär och material väljs så att de skall kunna åldras med huset.
Beräknas klart under vintern 2011.