Villa i BjärredUppmätning samt ombyggnadsförslag för trävilla i Bjärred. Huset återställs i viss mån och tidigare tillbyggnad anpassas och minskas i storlek. Invändigt återgår planlösningen till en för huset mer tidstypisk layout.